Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

DRUGI Z CYKLU WYKŁAD ONLINE DR KATARZYNY CYTLAK

Zdjęcie ilustracyjne

Serdecznie zapraszamy w poniedziałek 23.05.2022 o godz. 17.00 na wykład dr Katarzyny Cytlak, dedykowany słuchaczom naszego Wydziału. Wykład odbędzie się online na platformie MS Teams.

PONIEDZIAŁEK, 23.05.2022, 17:00. Link do spotkania TU.

Dr Katarzyna Cytlak: "Myślenie graniczne. Problem identyfikacji Ângelo de Aquino (Brazylia) i Marcosa Kurtycza (Meksyk/Polska) z kulturą polską"

Myślenie graniczne rozumiane jako główny koncept latynoamerykańskiej teorii dekolonialej będzie przedstawione jako charakterystyczne dla artystów szukających sposobu redefinicji swoich związków kulturowych z Europą. Identyfikacja Ângelo de Aquino z polskim artystą Jarosławem Kozłowskim oraz reaktywacja folkloru polskiego przez Marcosa Kurtycza będą zaprezentowane jako symptomatyczne objawy prób odejścia od matryc kolonialnych.    

Dr Katarzyna Cytlak jest historyczką sztuki, której badania koncentrują się na twórczości artystycznej Europy Środkowej i Ameryki Łacińskiej. Zajmuje się sztuką konceptualną, architekturą radykalną i utopijną, sztuką zaangażowaną społecznie oraz teorią sztuki w odniesieniu do krajów postsocjalistycznych widzianych z perspektywy transnowoczesnej, transnarodowej i dekolonialnej. W 2012 roku uzyskała stopień doktora na Uniwersytecie Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Odbyła stypendium postdoktoranckie Krajowej Rady Badań Naukowo-Technicznych - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas w Argentynie (CONICET) oraz na Uniwersytecie San Martín. W 2018 roku wykładała w Szkole Nauk Humanistycznych Uniwersytetu San Martín. Jest stypendystką Uniwersytetu Paris 4 Sorbonne (Paryż), Terra Foundation for American Art (Washington, Nowy Jork, San Francisco) oraz Narodowego Instytutu Historii Sztuki - Institut National d’Histoire de l’Art (Paryż). W 2018 i 2019 roku brała udział w międzynarodowym programie CAA-Getty. Wybrane publikacje obejmują artykuły w Umění/Art, Eadem Utraque Europa, Telón de Fondo, Third Text, RIHA Journal, Modos i de arte.

pozostałe wiadomości