Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

"MOST" - PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW. NABÓR DO 15.05

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Do 15 maja 2022 r. trwa rekrutacja do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST na rok akademicki 2022/2023 (na semestr zimowy lub na cały rok akademicki).

Program pozwala na uczestniczenie w studiach na wybranej polskiej uczelni przez jeden lub dwa semestry. Propozycja adresowana jest do osób studiujących i realizujących doktoraty, a ofertę studiów dostępnych w ramach Programu można znaleźć systemie IRK MOST: https://irkmost.amu.edu.pl.

Szczegółowych informacji udziela uczelniana koordynatorka programu MOST Karolina Rochnowska (kontakt: Dział Kształcenia, rektorat, pok. 414, tel. 56 611 49 07, e-mail: karoch@umk.pl).

Bieżące informacje dostępne będą na stronach Programu: http://most.amu.edu.pl oraz www.facebook.com/programmost2000.

Program MOST prowadzony jest przez Uniwersytecką Komisję Kształcenia.

 

Wyjechać można na następujące polskie uczelnie:

1) Uczelnie będące sygnatariuszami Porozumienia Uniwersytetów Polskich na rzecz Jakości Kształcenia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski;
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Uniwersytet Gdański;
 • Uniwersytet Jagielloński;
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
 • Uniwersytet Łódzki;
 • Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie;
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Uniwersytet Opolski;
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie;
 • Uniwersytet Rzeszowski;
 • Uniwersytet Szczeciński;
 • Uniwersytet Śląski;
 • Uniwersytet Warszawski;
 • Uniwersytet w Białymstoku;
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
 • Uniwersytet Wrocławski;
 • Uniwersytet Zielonogórski.

2) Uczelnie stowarzyszone

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie;
 • Akademia Sztuki Wojennej;
 • Akademia Sztuki w Szczecinie;
 • Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku;
 • Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk;
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie;
 • Wojskowa Akademia Techniczna.

pozostałe wiadomości