Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

TRWA IV EDYCJA KONKURSU "Grants4NCUStudents"

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Do 02.05.2022 r. trwa nabór wniosków do konkursu „Grants4NCUStudents”.

Celem konkursu jest wspieranie inicjatyw naukowych, artystycznych oraz konserwatorskich studentów i doktorantów, wpisujących się w cztery najważniejsze cele UMK jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Obejmują one przede wszystkim badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, zakup materiałów oraz wyjazdy na zagraniczne konferencje międzynarodowe, udział w konkursach międzynarodowych oraz organizację wystawy indywidualnej lub grupowej. Konkurs jest skierowany do: studentów UMK, Studenckich Kół Naukowych UMK i doktorantów UMK (z wyłączeniem doktorantów będących członkami zespołów w ramach Centrów Doskonałości).

W czasie trwania naboru zapraszamy na konsultacje, które odbywać się będą w każdy czwartek w godz. 13.00-14.00. Dyżur poprzez MS Teams Link będzie pełnić pani dr hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. UMK.

Pytania dotyczące projektu można kierować na adres Grants4NCUStudents@umk.pl. Wsparcie administracyjne: mgr Magdalena Murszewska-Król, Sekretariat IDUB, tel. 56 611 31 31.

pozostałe wiadomości