Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

NABÓR WNIOSKÓW W XXII EDYCJI NAGRÓD MARSZAŁKA PRZEDŁUŻONY DO 30.04

Zdjęcie ilustracyjne

Trwa nabór wniosków do XXII edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla autorów najbardziej wartościowych osiągnięć w 2021 roku.

Nagrody zostaną przyznane w następujących dziedzinach: gospodarka, fundusze unijne, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich, nauka, badania naukowe i postęp techniczny, edukacja, kultura, ochrona zdrowia, sport, ochrona środowiska naturalnego, działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka, budowa społeczeństwa obywatelskiego oraz promocja województwa.

Zasady naboru oraz formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/ w menu tematycznym w zakładce Patronaty, Nagrody i Medale. Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2022 r. (w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego).

pozostałe wiadomości