Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

KRYTYKA ARTYSTYCZNA Z CERTYFIKATAMI I STATUETKĄ

Zdjęcie ilustracyjne
Statuetka "Lider jakości kształcenia"

11 kwietnia 2022 r. w Pałacu Działyńskich Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu odbyła się uroczysta gala podsumowująca 7. edycję Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Reprezentanci uczelni - wydziałów, instytutów i katedr z całej Polski odebrali Certyfikaty Akredytacyjne nadane za innowacyjne i wartościowe programy kształcenia, realizowane na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych.

Wśród laureatów konkursu znalazł się kierunek realizowany na naszym wydziale. Krytyka artystyczna uzyskała dwa certyfikaty -  Certyfikat Akredytacyjny „Studia z Przyszłością 2022” oraz Certyfikat Nadzwyczajny ”Lider Jakości Kształcenia”. Na uroczystości wręczenia nagród kierunek reprezentowali: Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK, Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich dr Karolina Zimna-Kawecka oraz przewodniczący Rady programowej kierunku Krytyka artystyczna dr Filip Pręgowski.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.