Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

KONKURS "MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW"

Zdjęcie ilustracyjne

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 22.04.2022 r. Formularze zgłoszeniowe oraz wszystkie regulaminy i niezbędne załączniki znajdują się w zakładce MOBILNOŚCI.

Konkurs dedykowany jest:

  • stażystom po doktoracie wyjeżdżającym do ośrodków zagranicznych
  • stażystom po doktoracie wizytującym UMK
  • doświadczonym pracownikom naukowym i naukowo-dydaktycznym wyjeżdżającym do ośrodków zagranicznych
  • profesorom wizytującym UMK.

W czasie trwania naboru zapraszamy na konsultacje, które odbywać się będą w każdą środę począwszy od 30 marca w godz. 13.00-14.00 - dyżur będzie pełnić dr hab. Mariusz Kozakiewicz, prof. UMK. Dyżur odbywać się będzie poprzez MS Teams Link. Wsparcie administracyjne: mgr Magdalena Murszewska-Król, Sekretariat IDUB, tel. 56 611 31 31.

pozostałe wiadomości