Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

CYFROWA INFRASTRUKTURA BADAWCZA DLA HUMANISTYKI I NAUK O SZTUCE

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Trwa budowa innowacyjnej Cyfrowej Infrastruktury Badawczej dla Humanistyki i Nauk o Sztuce DARIAH-PL. Dzięki udziałowi w projekcie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zyska możliwość korzystania z nowoczesnej infrastruktury.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu od 2015 r. uczestniczy w pracach konsorcjum DARIAH-PL. Zadaniem projektu jest rozwój humanistyki cyfrowej, pozyskiwanie, przechowywanie i integracja danych badawczych oraz przetwarzanie, wizualizacja i udostępnianie zasobów cyfrowych. Obecnie konsorcjum pracuje nad projektem pn. "Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce DARIAH- PL", którego celem jest zbudowanie badawczej infrastruktury humanistyki cyfrowej Dariah.lab.

W ramach realizacji projektu zbudowana zostanie sieć rozproszonych laboratoriów badawczych: Laboratorium źródeł, Laboratorium zautomatyzowanego wzbogacania, Laboratorium nadzorowanego semantycznego odkrywania, Laboratorium inteligentnej analizy i interpretacji oraz Laboratorium zaawansowanej wizualizacji. Sieć wyposażona zostanie w nowoczesne narzędzia i zasoby umożliwiające realizację interdyscyplinarnych badań wymagających wykorzystania różnorodnych materiałów obejmujących:

  • zasoby sprzętowe przeznaczone do pozyskiwania i przetwarzania danych cyfrowych (cyfrowych reprezentacji obiektów fizycznych), w tym stacje mobilne przeznaczone do wykorzystania w terenie,
  • usługi i moduły programowe do przetwarzania i analizy danych takich jak generowanie maszynowo interpretowalnej reprezentacji materiału źródłowego (np. pozyskiwania zawartości starodruku na podstawie uzyskanego wcześniej skanu obiektu),
  • korpusy/zbiory danych z narzędziami umożliwiającymi ich wykorzystanie.

Projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 4.2. i realizowany przez 16 partnerów, w tym UMK, który jest jedynym partnerem z województwa kujawsko-pomorskiego. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2021 i potrwa trzy lata. Przedstawicielem UMK w Radzie Konsorcjum DARIAH-PL oraz Komitecie Sterującym projektu DARIAH-PL jest dr Dominik M. Piotrowski z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Wartość projektu to 129 496 338,76 zł, a wkład Funduszy Europejskich wynosi 99 800 000 zł.

pozostałe wiadomości