Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

ZGŁOSZENIA Z WYDZIAŁU DO 30.04

Zdjęcie ilustracyjne

Instytut De Republica ogłasza konkursu o „Nagrodę Instytutu De Republica za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i sztuki”. Celem nagrody jest wspieranie i promocja najzdolniejszych młodych uczonych, prowadzących badania w dziedzinie nauk humanistycznych i sztuki, a także docenienie wybitnych polskich naukowców, którzy swoją pracą, całym dorobkiem naukowym oraz działalnością międzynarodową są inspiracją dla młodych pokoleń.

Nasz Wydział ma możliwość zgłoszenia po jednym kandydacie w następujących kategoriach:
1.    kategoria podstawowa: nauki o sztuce  (tylko pracownicy do 40 roku życia);
2.    kategoria podstawowa: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki (tylko pracownicy do 40 roku życia);
3.    kategoria specjalna: za dorobek naukowy (bez ograniczeń wiekowych);
4.    kategoria specjalna: za działalność międzynarodową (bez ograniczeń wiekowych).

Laureaci Nagrody otrzymają statuetkę zaprojektowaną przez wybitnego rzeźbiarza Macieja Zychowicza, nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 złotych oraz możliwość wydania własnej publikacji w Wydawnictwie Instytutu De Republica (w terminie do 2 lat od przyznania nagrody).

Prosimy o przesłanie kandydatur w podanych kategoriach do dnia 30.04. na adres agoldstrom@umk.pl.

W przypadku większej liczby zgłoszeń – Dziekan powoła komisję, która wyłoni 4 propozycje z Wydziału.
Regulamin konkursu TU.

Więcej informacji o konkursie na stronie: https://iderepublica.pl/konkursy/zglos-kandydata-do-nagrody-instytutu-de-republica/

pozostałe wiadomości