Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

SŁOWA WSPARCIA Z WYDZIAŁU DLA UKRAIŃSKICH UCZELNI

Zdjęcie ilustracyjne

W związku z okrutną wojną, która dotknęła Ukrainę chcemy wyrazić nasze wsparcie dla ukraińskiej społeczności akademickiej – badaczy, konserwatorów zabytków i artystów. Mając w pamięci współpracę z ukraińskimi uczelniami i instytucjami kultury przesyłamy słowa wsparcia i nadziei.
Wierzymy, że trwająca w Ukrainie tragedia wkrótce się zakończy – jesteśmy z Wami!

У зв'язку із жахливою війною, яка нині точиться в Україні, хочемо виразити нашу підтримку для української спільноти академічної - дослідників, реставраторів пам'яток і художників. Маючи в пам'яті співпрацю з українськими навчальними закладами та інституціями культури, надсилаємо їм слова підтримки і надії.
Віримо, що триваюча в Україні трагедія скоро закінчиться - ми з Вами!

pozostałe wiadomości