Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

PROMOCJA DOKTORSKA NA WYDZIALE SZTUK PIĘKNYCH

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Adam Fisz

W dniu 1 marca 2022 r. na naszym Wydziale odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów doktorom. Tradycyjnie uroczystość ta przypada w Święto Uniwersytetu 19 lutego. W tym roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną, odbyła się w mniejszym gronie w wydziałowej Sali Tymona. W 2021 r. stopień doktora otrzymali

w dyscyplinie  sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki:

Magdalena Maria Chomiak za pracę "NIEOBECNOŚĆ. Proces poszukiwania możliwości wyrazowych materii na drodze od malarstwa do autorskiej tkaniny artystycznej" przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Wysockiej

Emma Weronika Kwiatkowska za pracę „Mad Times. Autorskie sposoby przekazywania treści w technikach wklęsłodruku i wypukłodruku” przygotowaną pod kierunkiem dr. hab. Zdzisława Mackiewicza, prof. UMK

Ivona Jablonskaja za pracę „Problematyka konserwatorska pieczęci woskowych uwierzytelniających dokumenty pergaminowe ze zbioru Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie” przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Jabłońskiej

Zofia Maniakowska-Jazownik za pracę „Problematyka konserwatorska miniatur ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie” przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Jabłońskiej i promotora pomocniczego dr Anny Zaręby

Wacław Wincenty Kuczma za pracę „Realizm formy w kontekście abstrakcji obrazu” przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Alicji Majewskiej

w dyscyplinie nauki o sztuce:

Daria Maria Jagiełło za pracę „Młyny wodne w krajobrazie kulturowym Doliny Bzury i ich problematyka konserwatorska” przygotowaną pod kierunkiem dr. hab. Janusza Krawczyka, prof. UMK I promotora pomocniczego dr. Macieja Prarata

Tomasz Kowalski za pracę „Cudowne wizerunki z obszaru dawnych Prus Królewskich. Fenomen kultury religijnej i artystycznej oraz przedmiot ochrony” przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Moniki Jakubek-Raczkowskiej, prof. UMK.

Nowo promowanym doktorom i ich naukowym opiekunom serdecznie gratulujemy!

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.