Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

STYPENDIUM W HERTZIANIE DLA BADACZY SZTUKI Z UKRAINY

Zdjęcie ilustracyjne

  

Informujemy o nowoutworzonym stypendium dla badaczy i badaczek z Ukrainy w Bibliotheca Hertziana Instytutu Sztuki im. Maxa Plancka - niemieckim instytucie badawczym z siedzibą w Rzymie we Włoszech #ScienceForUkraine Art History Fellowships.
Prosimy o upowszechnianie tej informacji.
Szczegóły na stronie: https://recruitment.biblhertz.it/position/9699329.

pozostałe wiadomości