Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

KRYTYKA ARTYSTYCZNA Z CERTYFIKATEM AKREDYTACYJNYM

Zdjęcie ilustracyjne
fot. fot. Andrzej Romański

Komisja Konkursowa zdecydowała o przyznaniu kierunkowi krytyka artystyczna (studia I stopnia) prowadzonemu na Wydziale Sztuk Pięknych UMK Certyfikatu Akredytacyjnego "Studia z Przyszłością" 2022.

W uzasadnieniu przyznanej akredytacji kapituła podkreśliła, że wyróżniony kierunek zapewnia absolwentom i absolwentkom możliwość uzyskania wykształcenia zgodnego z oczekiwaniami rynku pracy oraz jest realizowany w oparciu o nowoczesny i innowacyjny program studiów z udziałem kadry akademickiej posiadającej kwalifikacje adekwatne do założonych efektów nauczania.

Krytyka artystyczna oferuje studentom wiedzę oraz kształci umiejętności i kompetencje niezbędne w wykonywaniu zawodu krytyka sztuki, a także kuratora wystaw, popularyzatora sztuki, pracownika instytucji kultury. Przedmiotem studiów jest sztuka i jej historia rozpatrywana w ścisłym powiązaniu z historią i analizą dyskursu artystycznego, w tym historią krytyki artystycznej i myśli o sztuce, a także historią i teorią kuratorstwa i wystawiennictwa oraz z elementami estetyki filozoficznej, psychologii sztuki, antropologii kultury i sztuki, perspektywą feministyczną i gender.

Uroczystość wręczenia Certyfikatów Akredytacyjnych "Studia z Przyszłością" odbędzie się 11 kwietnia 2022 roku w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

pozostałe wiadomości