Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

OD 28.02 EDUKACJA STACJONARNA

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Zgodnie z komunikatem Prorektora ds. Kształcenia - prof. dr. hab. Przemysława Nehringa, od 28 lutego 2022 r. zajęcia będą odbywać się w trybie stacjonarnym, z wyjątkiem tych, które uzyskały zgodę dziekana na formę zdalną na mocy Zarządzenia nr 162 Rektora UMK z dnia 1 lipca 2021 r. Zgodnie z ww. Zarządzeniem nadal do 20% godzin wszystkich zajęć można przeprowadzić w wyjątkowych przypadkach w formie zdalnej synchronicznej. Termin należy uzgodnić z grupą i informację przysłać z wyprzedzeniem do pani Marii Bednarek.

Szczegółowe regulacje odnośnie obostrzeń sanitarnych w semestrze letnim zostały uregulowane Zarządzeniem nr 31 Rektora UMK w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania UMK w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2022 r.

pozostałe wiadomości