Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

DO 11.03 NABÓR NA NASZYM WYDZIALE NA ERASMUS+ NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

Stoisko informacyjne programu Erasmus+, przy którym stoją trzy osoby
fot. Andrzej Romański

Rozpoczęła się rekrutacja na wyjazdy w ramach programu ERASMUS+ na studia w roku 2022/2023 - na semestr zimowy i letni. Nabór na naszym Wydziale trwa do 11 marca 2022 roku.

Termin dostarczenia dokumentów w postaci elektronicznej upływa 11.03.2022 o godz. 12.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów do Pani mgr Ewy Podgórskiej ewapodgorska@umk.pl oraz Pani mgr Moniki Kowalewskiej mkowalewska@umk.pl.

W sprawach dyskusyjnych dotyczących learning agreement prosimy o kontakt z Prodziekanem dr hab. Mirosławem Wachowiakiem, prof. UMK na e-mail: miroszwach@umk.pl.

Ogólne zasady rekrutacji i wyjazdu, stawki, lista uczelni partnerskich oraz pozostałe informacje o programie ERASMUS PLUS znajdują się na stronie Biura Programów Międzynarodowych: http://www.umk.pl/wspolpraca/europrogedu/erasmus_plus/studenci-studia/rekrutacja/.

Wymagany komplet dokumentów:

 1. wypełnienie wniosku wyjazdowego przez USOS
 2. średnia ocen z przebiegu studiów (ranking) – wydaje dziekanat
 3. Tanscript of Record – wydaje dziekanat
 4. Learning Agreement (LA, wybór przedmiotów z programu uczelni zagranicznej) ze wskazaniem ewentualnych przedmiotów z polskiego planu do realizacji po powrocie na dodatkowym dokumencie
 5. CV (j. polski + w języku uczelni zagranicznej)
 6. potwierdzenie znajomości języku obcego, jeśli kandydat takie posiada - dokument
 7. studenci kierunków artystycznych oraz konserwacji – opcjonalnie portfolio (wersja papierowa opisana w j. obcym)
 8. Pozwolenie na wyjazd od kierowników zakładów (w przypadku studentów konserwacji).

Kryteria oceny wniosków znajdują się tutaj.

Na wyjazdy na studia mogą zostać zakwalifikowane osoby, które:

 • są zarejestrowane na studiach pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia (w tym uczestnicy i uczestniczki szkół doktorskich) lub jednolitych studiach magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych),
 • przed podpisaniem umowy indywidualnej na wyjazd ukończą co najmniej 1 rok studiów I stopnia,
 • nie wykorzystały jeszcze kapitału mobilności na stopniu studiów, na którym miałby się odbyć wyjazd. Kapitał mobilności wynosi 12 mies. na każdym stopniu studiów, z wyjątkiem jednolitych studiów magisterskich (24 miesiące).

Informacje i kryteria kwalifikacji można znaleźć na stronie https://bit.ly/rekrutacja_Erasmus. Szczegółowe warunki rekrutacji znajdują się również na stronach wydziałowych oraz u wydziałowych pełnomocników ds. mobilności/koordynatorów kierunkowych programu Erasmus+: https://bit.ly/lista_kontaktów.

Film promujący program Erasmus+

pozostałe wiadomości