Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

DO DZIŚ NABÓR DO STUDENCKIEGO FORUM YUFE

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

UMK poszukuje osoby (studentki/studenta lub doktorantki/doktoranta), która dołączy do Studenckiego Forum YUFE i wniesie swoją perspektywę do realizacji projektu.

Studentki i studenci odgrywają centralną rolę we wszystkich etapach projektu YUFE. Gwarancją ich aktywnego udziału w rozwoju konsorcjum jest Forum Studenckie zrzeszające osoby reprezentujące wszystkie uczelnie partnerskie (trzy osoby z każdej uczelni). Przedstawicielki i przedstawiciele Studenckiego Forum YUFE mają istotny udział w prowadzeniu projektu i tworzeniu wizji YUFE. Do zadań osób reprezentujących studentów i doktorantów z ramienia UMK należy m.in. współtworzenie "Podróży Studenckiej YUFE" oraz oferty "YUFE w naszych miastach".

Zadania reprezentantki/reprezentanta UMK w Studenckim Forum YUFE:

  • poprzez współpracę z zespołem odpowiadającym za YUFE na UMK uczestniczenie w przepływie informacji między studentami UMK a Studenckim Forum YUFE, m.in. w zakresie promowania działań i inicjatyw podejmowanych przez konsorcjum;
  • współpraca z przedstawicielami wszystkich pozostałych partnerów YUFE w ramach Studenckiego Forum i czuwanie nad tym, by wkład studentów znalazł odzwierciedlenie w rozwoju sojuszu;
  • aktywny udział w jednej z dwóch wskazanych grup roboczych: "YUFE w naszych miastach" lub "Podróż Studencka".

 Oczekiwanie wobec kandydatek i kandydatów:

  • umiejętność porozumiewania się w języku angielskim, min. na poziomie B2 (certyfikat nie jest wymagany);
  • dobre umiejętności komunikacyjne i organizacyjne (lub silna motywacja do ich poprawy);
  • otwartość;
  • dyspozycyjność (min. 12 godzin pracy na rzecz YUFE  miesięcznie) i gotowość do okazjonalnych podróży po Europie;
  • zdolność podejmowania inicjatywy, entuzjazm i zaangażowanie.

Udział w Studenckim Forum YUFE ma charakter wolontariacki, jednak wszystkie związane z nim wydatki (np. koszty podróży) pokrywa UMK.

Kandydatki i kandydaci proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dołączenie CV i listu motywacyjnego (maksymalnie 1 strona). Termin aplikacji upływa 7 marca 2022 r. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę (MS Teams).

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Magdaleną Stremplewską z Działu Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej, magdalena.stremplewska@umk.pl, MS Teams: magdalena.stremplewska@o365.umk.pl.

pozostałe wiadomości