Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

STYPENDIA LANCKOROŃSKICH DLA HISTORYKÓW SZTUKI

Zdjęcie ilustracyjne

Przypominamy, że trwa nabór na stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na wyjazdy do europejskich ośrodków naukowych. Stypendia przyznawane są na okres od 1 do 3 miesięcy i są przeznaczone dla  archeologów śródziemnomorskich, historyków, historyków sztuki, filologów klasycznych i historyków filozofii.

Wnioski o stypendia na rok 2023 należy przesyłać WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej na adres: stypendia_fl@pau.krakow.pl  do dnia 10 maja 2022 r. Więcej informacji: https://pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/stypendia-fundacji-lanckoronskich.

pozostałe wiadomości