Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

KONKURS DLA STUDENTÓW "PERŁY NAUKI"

Zdjęcie ilustracyjne

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłasza nabór w wniosków w pierwszym konkursie w ramach nowego programu „Perły nauki”, którego celem jest wsparcie kariery naukowej wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących zaawansowane badania naukowe. Konkurs przeznaczony jest dla:

1) absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny w 2020 r. lub 2021 r.,
2) studentów jednolitych studiów magisterskich, którzy w 2020 r. lub 2021 r. ukończyli:
a) trzeci rok studiów – w przypadku studiów trwających nie dłużej niż 11 semestrów,
b) czwarty rok studiów – w przypadku studiów trwających nie krócej niż 12 semestrów
– i kontynuują kształcenie na tych studiach,
3) posiadających obywatelstwo polskie absolwentów studiów pierwszego stopnia ukończonych za granicą w 2020 r. lub 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym poradnik dla wnioskodawców, znajdują się na stronie MEiN.

Wnioski do weryfikacji Działu Nauki należy składać do dnia 7 lutego 2022 r. na adres dn@umk.pl.

pozostałe wiadomości