Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

DO 13.03 NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSIE "DEBIUTY"

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Rusza kolejna edycja konkursu "Debiuty" realizowanego w ramach programu Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza.

Celem konkursu jest wspieranie rozwoju działań naukowych wpisujących się w cztery najważniejsze cele Uniwersytetu jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Obejmują one wszelkiego rodzaju badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze, czynny udział w konferencjach naukowych lub wyjazdy konsultacyjne.

Konkurs jest skierowany do badaczy i badaczek Uniwersytetu, którzy aktualnie nie kierują i w ciągu ostatnich 5 lat nie kierowali własnym grantem badawczym uzyskanym ze środków zewnętrznych.

Laureaci konkursu otrzymują wsparcie finansowe w postaci grantu przeznaczonego na  realizację projektu zgłoszonego do konkursu, a także możliwość uzyskania wsparcia merytorycznego przy przygotowaniu wniosków grantowych ze strony ekspertów wewnętrznych.

Nabór wniosków w konkursie zaplanowano od 14 lutego do 13 marca 2022 r.

W czasie trwania naboru chętni do udziału w konkursie mogą wziąć udział w konsultacjach. W każdy czwartek, począwszy od 17 lutego, w godzinach 10:00-11:00 dyżur będzie pełnić ekspert konkursu oraz panie z Sekretariatu IDUB i Działu Nauki. Dyżur odbywać się będzie poprzez aplikację Teams (link do spotkania udostępniony zostanie na stronie programu).

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie programu Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza.

pozostałe wiadomości