Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

25.01 CZWARTKOWE ZAJĘCIA

Zdjęcie ilustracyjne

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMK w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022  LINK, 25 stycznia (wtorek) 2022 r. odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na CZWARTEK.

pozostałe wiadomości