Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

WYSOKO PUNKTOWANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

Zdjęcie ilustracyjne

Rektor UMK - prof. dr hab. Andrzej Sokala wyróżnił stypendiami naukowców, których publikacje uzyskały 200, 140 lub 100 punktów według ministerialnego wykazu czasopism punktowanych. Zestawienie obejmuje okres od września do listopada 2021 r. Znalazły się w nim 2 publikacje z naszego Wydziału. Stypendia otrzymali:

za publikację 200-punktową:

dr Karolina Zimna-Kawecka za artykuł pt. "Heritage of (non-)existing cities: on the Polish examples of medieval Świecie and Renaissance Krasiczyn" zamieszczony w "Muzeológia a Kultúrne Dedičstvo;

za publikację 140-punktową:

dr Anastasia Christopoulou, mgr Barbara Gmińska-Nowak i prof. dr hab. Tomasz Ważny za artykuł pt. "Interpreting the story old timber can tell : an example from a 'Venetian' building in Nafplio" zamieszczony w "International Journal of Architectural Heritage".

pozostałe wiadomości