Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

OTWARTE KWESTIONARIUSZE OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Zdjęcie ilustracyjne

24 stycznia 2022 r. o godzinie 8:00 w systemie USOS zostaną otwarte kwestionariusze oceny zajęć dydaktycznych, prowadzonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022. Badanie to ma na celu monitorowanie jakości zajęć oferowanych przez Uniwersytet, zaś zebrane i opracowane wyniki stanowić będą podstawę do wdrażania rozwiązań sprzyjających poprawie jakości kształcenia.

Informacja zwrotna ze strony studentów i uczestników studiów podyplomowych umożliwi identyfikację mocnych i słabych stron procesu dydaktycznego oraz będzie wykorzystana do sprawniejszego zarządzania ofertą dydaktyczną Uniwersytetu.

Uczestnictwo w badaniu polega na wypełnieniu kwestionariusza dostępnego po zalogowaniu w systemie USOS lub w aplikacji Mobilny USOS UMK.

pozostałe wiadomości