Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

LEKTORATY I ZAJĘCIA WF W STYCZNIU

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Na podstawie decyzji JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie od 10 stycznia 2022 r. do 30 stycznia 2022 r. wszystkie lektoraty języków obcych prowadzone przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych będą odbywać się w formie zdalnej. Zajęcia z wychowania fizycznego będą odbywać się w tym okresie stacjonarnie z możliwością ich zaliczenia w formie zdalnej. Prowadzący te zajęcia przedstawi uczestnikom warunki ich zdalnego zaliczenia.

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

pozostałe wiadomości