Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

KONKURS NA WSPARCIE MOBILNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ DOKTORANTÓW UMK

Zdjęcie ilustracyjne

Rusza pierwsza edycja konkursu na wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, realizowana w ramach projektu pt. "Internationalization of PhD Schools at NCU: a platform for joint and double degree" [PhD@NCU] Programu STER - Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich (NAWA). Nabór wniosków trwa do 16 stycznia 2022 r.

Konkurs skierowany jest do doktorantów posiadających  status słuchacza jednej z 5 szkół doktorskich UMK, którzy realizują kształcenie w systemie joint  lub  double  degree  we współpracy z uczelnią zagraniczną. Celem konkursu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów oraz umożliwienie im zdobycia doświadczenia badawczego poprzez realizację długoterminowych wizyt w zagranicznych uczelniach lub instytucjach naukowych. Możliwe jest pozyskanie finansowania na zagraniczne wyjazdy naukowe o długości 6 miesięcy, w tym pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz kosztów podróży.

Koordynatorem projektu jest prof. Katarzyna Hrynkiewicz – Dyrektor Szkoły Doktorskiej „Academia Copernicana”, zaś w skład Zespołu Projektowego wchodzą Dyrektorzy pozostałych Szkół Doktorskich. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej projektu: https://www.ac.umk.pl/nawa-ster/mobility/.
Wszelkie zapytania dotyczące konkursu można kierować na adres: ster@umk.pl.

pozostałe wiadomości