Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

ROZSTRZYGNIĘTY KONKURS "GRANTS4NCUSTUDENTS"

Zdjęcie ilustracyjne

   

Został rozstrzygnięty konkursu „Grants4NCUStudents”, skierowany do studentów UMK, Studenckich Kół Naukowych UMK i doktorantów UMK.

Dofinansowanie otrzymały trzy wnioski indywidualne o projekt doktorantów związanych z naszym Wydziałem:

Ewy Sułek - doktorantki Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej „Academia Copernicana” oraz Wydziału Sztuk Pięknych (dyscyplina nauki o sztuce)

Pauli Kariny Śwituszak - doktorantki w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych 

Wiktora Binnebesela - doktoranta w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych.

Dodatkowo studentka Konserwacji i Restauracji Dziel Sztuki - Natalia Rogozińska, otrzymała dofinansowanie na projekt zespołowy.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Celem konkursu „Grants4NCUStudents” jest wspieranie inicjatyw naukowych, artystycznych oraz konserwatorskich studentów i doktorantów, wpisujących się w cztery najważniejsze cele UMK jako uczelni badawczej: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność.

Wyniki konkursu TU.

pozostałe wiadomości