Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

POŻEGNANIE PROF. DRA HAB. JÓZEFA FLIKA

Prof. dr hab. Józef Flik
Prof. dr hab. Józef Flik

Zmarł prof. dr hab. Józef Flik, konserwator malarstwa, były dziekan Wydziału Sztuk Pięknych, wieloletni pracownik Muzeum Okręgowego w Toruniu. Miał 85 lat.

Józef Flik urodził się w 1936 roku w Bydgoszczy. W 1957 roku po studiach magisterskich na Wydziale Sztuk Pięknych - Studium Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa podjął pracę w Muzeum Okręgowym w Toruniu, gdzie zorganizował od podstaw Pracownię Konserwacji Malarstwa i Rzeźby. W 1967 roku został głównym konserwatorem Muzeum, a od 1979 po uzyskaniu stopnia doktora nauk humanistycznych wicedyrektorem Muzeum d.s. naukowych. W 1984 przeszedł do pracy w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK na stanowisko docenta. Przewód kwalifikacyjny II stopnia zrealizował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (habilitacja) w 1987, a tytuł profesora otrzymał w 1994. A profesorem zwyczajnym został w 2000 r.

Piastowane funkcje na Wydziale: zastępca dyrektora Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa 1987-1991, dyrektor IZK 1991-1999, prodziekan Wydziału Sztuk Pięknych 1999 - 2002, dziekan 2002-2005, kierownik Zakładu Technologii i Technik Malarskich od 1992 do 2012 roku. Na emeryturę przeszedł w 2013 roku.

Józef Flik był konserwatorem dzieł sztuki i znawcą dawnych technologii i technik malarskich. Zrealizował ponad 100 prac konserwatorskich w kraju i zagranicą (Wilno, Nowy Jork) oraz dziesiątki kopii i rekonstrukcji malarskich. Prowadził badania, wykłady oraz seminaria z technik malarstwa sztalugowego, ściennego oraz rzeźby polichromowanej. Wypromował 70 magistrów, 8 doktorów. Wykonał wiele recenzji magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych oraz wydawniczych. Zrealizował dziesiątki ekspertyz dotyczących autentyczności obrazów. Był członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki (od 1964) i ZPAP od 1959 (w latach 1966-1970 przew. sekcji konserwatorskiej). Brał udział w Radzie Konsultacyjnej przy Konserwatorze Wojewódzkim w Toruniu oraz Radzie Konserwatorsko - Architektonicznej Diecezji Toruńskiej. Pełnił funkcję przewodniczącego przez dwie kadencje Rady Muzealnej Muzeum Okręgowego w Toruniu oraz przewodniczącego Rady Muzealnej Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Wchodził w skład Rady Muzealnej Muzeum Okręgowego w Toruniu oraz Muzeum Narodowego w Gdańsku i Muzeum w Grudziądzu.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał Józefa Flika na Rzeczoznawcę w specjalności konserwacja malarstwa i rzeźby (1993-1999). Od 1975 roku był członkiem Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM).
Na szczególną uwagę zasługują badania nad toruńskim malarstwem portretowym i epitafijnym z XVI i XVII wieku, w tym nad portretami Mikołaja Kopernika. Zrekonstruował pierwotny wygląd wizerunku M. Kopernika z konwalią z 1585 r. Pierwszy taki portret otrzymał z rąk autora Ojciec Święty Jan Paweł II we Włocławku w 1991 r., który aktualnie znajduje się w Domu Pielgrzyma w Rzymie. Na krajowych i międzynarodowych konferencjach wygłosił szereg odczytów na tematy związane z działalnością konserwatorską i badaniami technologicznymi między innymi w Krakowie, Warszawie, Pradze, Wilnie, Nowym Jorku oraz Kurytybie i Sao Paulo w Brazylii, w Paryżu i w Luwrze, na temat polskiego szkolnictwa konserwatorskiego w Toruniu, Warszawie i Krakowie.

Otrzymał następujące odznaczenia: Medal Komisji Edukacji Narodowej (1997), wyróżniony srebrną (1972) i złotą (1989) odznaką "Za opiekę nad zabytkami", Srebrny Krzyż Zasługi (1972), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1990). Wielokrotnie nagradzany i wyróżniony przez Rektorów UMK za działalność naukową, artystyczną i organizacyjną. W 2004 roku otrzymał Medal za zasługi położone dla rozwoju Uczelni.

Żegnamy naszego wieloletniego Współpracownika, niezwykle zasłużonego dla środowiska Wydziału Sztuk Pięknych i całego Uniwersytetu.

Pożegnanie Zmarłego rozpocznie się 4 stycznia (wtorek) o godzinie 11 w kościele parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Michała Archanioła i bł. ks. Bronisława Markiewicza w Toruniu (ul. Rybaki 59). O  godz. 14.00 odbędzie się pogrzeb w Bydgoszczy na cmentarzu parafialnym pw. św. Wincentego a Paulo, Aleja kardynała Stefana Wyszyńskiego 58.

pozostałe wiadomości