Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

NA STRAŻY ZABYTKÓW

prof. dr hab. Jadwiga Łukaszewicz, dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMK, dr Maciej Prarat i prof. dr hab. Bogumiła J. Rouba
prof. dr hab. Jadwiga Łukaszewicz, dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMK, dr Maciej Prarat i prof. dr hab. Bogumiła J. Rouba fot. fot. Andrzej Romański

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu zainaugurowało nową, pięcioletnią kadencję Głównej Komisji Konserwatorskiej. Aż czworo członków tego gremium to osoby z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w tym aż troje z naszego Wydziału.

Główna Komisja Konserwatorska to ciało doradcze Generalnego Konserwatora Zabytków, które działa jako organ opiniodawczy do spraw działań konserwatorskich podejmowanych przy zabytkach. Pośród 15 osób z całej Polski powołanych w skład komisji przez minister Magdalenę Gawin, aż cztery nominacje odebrali specjaliści z Torunia: prof. dr hab.  Jadwiga Łukaszewicz z Wydziału Nauk Historycznych i troje naukowców związanych z Wydziałem Sztuk Pięknych: prof. dr hab. Bogumiła J. Rouba, dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMK oraz dr Maciej Prarat. Prof. Jadwiga Łukaszewicz już drugą kadencję będzie pełnić funkcję wiceprzewodniczącej Głównej Komisji Konserwatorskiej.

Prof. Rouba odebrała równocześnie nominację do powołanego przez Ministra zespołu do spraw monitorowania planów zarządzania miejscami światowego dziedzictwa w Polsce.

pozostałe wiadomości