Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

NASZE BADACZKI NA KONFERENCJI W WALENCJI

Zdjęcie ilustracyjne

W dniach 4-6 XI 2021 r. odbywa się międzynarodowa konferencja "6th International Meeting on Retouching of Cultural Heritage" organizowana przez Uniwersytet w Walencji. Biorą w niej udział badaczki z naszego Wydziału - Paula Karina Śwituszak i Alina Tomaszewska-Szewczyk z referatem "Retouches with history – conservation of The Sacred Heart of Jesus by Adolf Duszek and its authorial post-WWII restoration" oraz Elżbieta Szmit-Naud z referatem "Materials contemporarily used in retouchings – indications for selection, not only for students".

Paula Śwituszak to doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych, w dyscyplinie konserwacja dzieł sztuki, pisząca doktorat "Problematyka konserwacji polichromii wykonanej na podobraziach metalowych, rozpoznana w oparciu o nowoczesne techniki badawcze stanu zachowania oraz technologii i techniki wykonania wybranych obiektów zabytkowych" pod kierunkiem prof. dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik oraz promotorów pomocniczych: dr hab. Aliny Tomaszewskiej-Szewczyk i dra Andrzeja Podgórskiego. 

Dr hab. Alina Tomaszewska-Szewczyk jest adiunktem w Katedrze Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby, a dr hab. Elżbieta Szmit-Naud profesorem uniwersytetu w Katedrze Konserwacji-Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej.

Więcej informacji o konferencji: http://rechgroup.pt/Programme_rech6.html.

pozostałe wiadomości