Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

KONKURS PRAC DYPLOMOWYCH Z GRAFIKI UŻYTKOWEJ I WZORNICTWA

Zdjęcie ilustracyjne

 

 

 

Międzynarodowy Przegląd Projektów Dyplomowych "Graduation Projects" ogłosił 20. edycję przeglądu najlepszych prac dyplomowych z grafiki użytkowej i wzornictwa z Krajów Wyszehradzkich. Prace w postaci ilustracji i krótkiego opisu można wgrywać do 31 października 2021 roku za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Graduation Projects ma charakter środkowoeuropejski, a jego uczestnikami są dyplomanci kierunków projektowych z Czech, Polski, Słowacji i Węgier oraz obywatele tych państw studiujący poza krajami Grupy Wyszehradzkiej. Można zgłaszać prace licencjackie i magisterskie. Dyplomy są oceniane w dwóch kategoriach: 2D i 3D – grafiki użytkowej (w tym projektowania stron WWW, użytkowych projektów aktywnych, czy aplikacji ekranowych) oraz wzornictwa przemysłowego (z uwzględnieniem tkanin, ubioru, szkła lub ceramiki).

Szczegóły, w tym regulamin przeglądu i formularz zgłoszeniowy, są dostępne na stronie www.graduationprojects.eu. Do przeglądu zgłaszane mogą być tylko prace dyplomowe obronione w okresie od 2 listopada 2020 r. do 31 października 2021 r. w szkołach krajów Grupy Wyszehradzkiej. Prace laureatów przeglądu zostaną zaprezentowane na wystawie w Cieszynie w pierwszym kwartale 2022 roku w Zamku Cieszyn.

pozostałe wiadomości