Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

OD 22 X OBOWIĄZEK SPORZĄDZANIA I RAPORTOWANIA LIST OBECNOŚCI

Zdjęcie ilustracyjne

Zgodnie z rekomendacją Władz Rektorskich, decyzją prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich dr Karoliny Zimnej-Kaweckiej, od dnia 22 X 2021 r. każdy pracownik prowadzący zajęcia na naszym Wydziale zobligowany jest do sporządzania list obecności na zajęciach (również na stacjonarnych wykładach). Związane jest to z sytuacją epidemiczną i troską o bezpieczeństwo osób, które mogłyby mieć ewentualny kontakt z osobami zakażonymi. Listy należy dostarczać zbiorczo pod koniec każdego tygodnia do dziekanatu do mgr Marii Bednarek (p. 108). Sporządzanie list dla celów administracji ma służyć wyłącznie weryfikacji osób, które mogły mieć kontakt z osobami zakażonymi, a nie kontroli uczestnictwa w zajęciach.

pozostałe wiadomości