Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

STUDENCKIE STYPENDIA

Zdjęcie ilustracyjne

Komisja Stypendialna UMK informuje o możliwości procedowania o następujące stypendia:

1. STYPENDIUM REKTORA. Generator wniosków o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022 dla studentów otwarty będzie do dnia 29 października 2021 r. do godz. 23:59. Wniosek o stypendium rektora należy wypełnić za pomocą generatora w systemie USOSweb i podpisany wydruk wniosku wraz z dokumentami (kserokopie) potwierdzającymi osiągnięcia wysłać pocztą do Komisji Stypendialnej w terminie do dnia 29 października 2021 r. (koniecznie z dopiskiem „Komisja Stypendialna – stypendium rektora”) na adres: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń. Więcej informacji: https://www.stypendia.umk.pl/stypendia-rektora.

2. STYPENDIUM SOCJALNE. Generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2021/2022 otwarty będzie do dnia 5 listopada 2021 r. do godziny 23:59. Wniosek o stypendium socjalne należy wypełnić za pomocą generatora w systemie USOSweb i i podpisany wydruk wraz z wygenerowanym z USOSweb oświadczeniem o wysokości dochodów i wymaganymi dokumentami przesłać pocztą do dnia 5 listopada 2021 r. do wydziałowej Komisji Stypendialnej (koniecznie z dopiskiem „Komisja Stypendialna – Wydział …”) na adres Wydziału: Wydział Sztuk Pięknych UMK, ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń. Więcej informacji: https://www.stypendia.umk.pl/stypendium-socjalne.

3. STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Generator wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2021/2022 otwarty będzie do dnia 5 listopada 2021 r. do godziny 23:59. Student może ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Informacja o orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności musi być zamieszczona w systemie USOS. Oryginał aktualnego orzeczenia należy dostarczyć do Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych. Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych należy wygenerować w systemie USOSweb, a następnie przesłać pocztą do wydziałowej Komisji Stypendialnej (koniecznie z dopiskiem „Komisja Stypendialna – Wydział …….”) na adres Wydziału: Wydział Sztuk Pięknych UMK, ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń. Więcej informacji: https://www.stypendia.umk.pl/stypendium-specjalne-dla-osob-niepelnosprawnych.

Datą złożenia wniosków jest data stempla pocztowego.

pozostałe wiadomości