Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

KONKURS "GRANTS4NCUSTUDENTS" 2021. TRWA NABÓR WNIOSKÓW

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs jest skierowany do: studentów UMK, Studenckich Kół Naukowych UMK i doktorantów UMK (z wyłączeniem doktorantów będących członkami zespołów w ramach Centrów Doskonałości). Nabór wniosków trwa do 29.10.2021 r.

Celem konkursu „Grants4NCUStudents” jest wspieranie inicjatyw naukowych, artystycznych oraz konserwatorskich studentów i doktorantów, wpisujących się w cztery najważniejsze cele UMK jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Obejmują one przede wszystkim badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, zakup materiałów oraz wyjazdy na zagraniczne konferencje międzynarodowe, udział w konkursach międzynarodowych oraz organizację wystawy indywidualnej lub grupowej.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie: www.umk.pl/idub/konkursy.

Dnia 21.10.2021 (czwartek), o godzinie 18:30 na platformie MS Teams odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące konkursu.

pozostałe wiadomości