Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

STUDENCKA PORADNIA PROJEKTOWANIA MURALI ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY

Zdjęcie ilustracyjne

Do końca października potrwa nabór osób, które chciałyby włączyć się w działania sieci Poradni Studenckich, które powstały na UMK w ramach międzynarodowego konsorcjum YUFE. Do współpracy i aktywnego włączenia się w pracę poradni zaprasza zespół WP6 na UMK, odpowiadający za obecność YUFE w mieście i regionie oraz działalność na rzecz lokalnych społeczności. Praca studentów i studentek polega na przygotowywaniu pod opieką naukowców odpowiedzi na pytania zadawane przez mieszkańców i mieszkanki regionu – w ramach swojego kierunku studiów.

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu działa dziewięć poradni studenckich, a wśród nich Poradnia Projektowania Murali z naszego Wydziału. Aby zgłosić chęć udziału, wystarczy wysłać maila z tytułem "Chcę działać w poradni" na jeden z poniższych adresów. W mailu należy podać swoje imię i nazwisko oraz rok i kierunek studiów.

Nazwy poradni i adresy:

Rekrutacja nowych studentów trwa do końca października 2021 r. Warunki i wymogi rekrutacyjne każda z poradni określa we własnym zakresie.

Włączenie się w działalność poradni to znakomita okazja do pogłębiania wiedzy i zdobycia doświadczenia w pracy z ludźmi. To propozycja dla osób, którym zależy na poszerzaniu horyzontów, zdobyciu specjalistycznych, potwierdzonych certyfikatem kompetencji, współpracy z naukowcami wykraczającej poza program studiów oraz działaniu na rzecz społeczności lokalnych. Więcej informacji: poradnie.umk.pl

pozostałe wiadomości