Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

WNIOSKI O STYPENDIUM MINISTRA

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich informuje o możliwości składania wniosków o Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022.

Stypendia ministra są przyznawane studentom na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.). Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów określają:

Szczegółowa procedura składania wniosków na UMK jest określona zarządzeniem Rektora UMK Nr 199 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie przyznawania stypendium ministra dla studentów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r. poz. 325).

Wnioski o stypendium ministra z upoważnienia Rektora przygotowują koordynatorzy uczelniani:

  • w kampusie toruńskim: Justyna Roszak, Joanna Zielińska (kontakt: stypendium.ministra@umk.pl, tel. 56 611-20-73)
  • w kampusie bydgoskim: Joanna Światowa (kontakt: stypendium.ministra@cm.umk.pl, tel. 52 585-33-88)

Korespondencja dotycząca stypendium ministra powinna być kierowana wyłącznie na powyższe adresy.

Studenci i studentki, którzy spełniają wymogi do ubiegania się o stypendium, do 6 października powinni zgłosić chęć złożenia wniosku odpowiednim koordynatorom uczelnianym za pomocą wiadomości e-mail wysłanej z konta pocztowego na serwerze uniwersyteckim. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, kierunek studiów oraz numer telefonu kontaktowego. Więcej informacji o procedurze oraz wszelkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/ministra/.

pozostałe wiadomości