Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

ERASMUS+ DLA PRACOWNIKÓW

Zdjęcie ilustracyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej zachęca pracowników do składania wniosków o wyjazdy do krajów programu Erasmus+ KA103.

 • Dostępne są dwa typy wyjazdów:
  1. Dla nauczycieli akademickich - na prowadzenie wykładów (STA) lub prowadzenie wykładów połączone ze szkoleniem się (STA+STT).
  2. Dla wszystkich pracowników – na szkolenie się (STT) poprzez udział w takich formach jak np. warsztaty, „staff week”, „job shadowing” itp.

  Na wykłady można wyjechać tylko do instytucji szkolnictwa wyższego, z którą danych wydział ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną. Lista umów dostępna jest na stronie: https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/partnerzy/.

  W przypadku wyjazdu szkoleniowego można wybrać dowolną instytucję zlokalizowaną w jednym z krajów programu (z wyjątkiem instytucji unijnych oraz zarządzających programami unijnymi).

  Szczegółowe zasady i dokumenty dostępne są na stronie:  https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/pracownicy/. Lista pełnomocników jest zamieszczona na https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/koordynatorzy/koordynatorzy/.

  Osoby kontaktowe w Dziale Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej:
  mgr Marta Wiśniewska (e-mail: mawi@umk.pl, Teams: mawi@o365.umk.pl)
  mgr Katarzyna Fus (e-mail: kasiafus@umk.pl, Teams: kasiafus@o365.umk.pl)

 

pozostałe wiadomości