Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

NOWA PUBLIKACJA O SZTUCE TORUNIA I REGIONU

Zdjęcie ilustracyjne

W ramach prac projektu Inwentarz Sztuki Torunia, nakładem wydawnictwa TNOiK, ukazał się czwarty wolumin „Studiów i materiałów z dziedzictwa kulturowego Torunia i regionu”, skoncentrowany na spuściźnie artystycznej ziemi chełmińskiej, zwłaszcza Torunia. Tom pt. „Dziedzictwo Torunia i ziemi chełmińskiej – odkrycia i reinterpretacje”, pod red. prof. Moniki Jakubek-Raczkowskiej, integruje badania kilku dyscyplin (archeologii, historii, historii sztuki) i różne metodologie studiów nad dziedzictwem, z naciskiem na zabytkoznawstwo (w tym problemy integralności i autentyczności) i z wykorzystaniem metod subdyscyplin pomocniczych (kostiumologia, źródłoznawstwo). Dominują w nim studia z zakresu snycerstwa i malarstwa oraz witrażu i złotnictwa, osobne miejsce zajmują także artykuły z zakresu badań archeologicznych architektury oraz – po raz pierwszy na łamach serii – osobny dział poświęcony dziejom kultury religijnej Torunia. Zebrane artykuły przynoszą nowe ujęcie i szereg reinterpretacji w zakresie proweniencji, atrybucji, datowania, konstrukcji lub technik wykonania a także aspektów formy – zarówno dzieł w literaturze znanych, jak i zabytków nowo odkrytych lub pozostających dotąd w zapomnieniu. Jest to kolejny ważny przyczynek do studiów regionalnych nad spuścizną kulturową i artystyczną Torunia i ziemi chełmińskiej.

Publikacja jest dostępna w wydawnictwie TNOiK: https://wydawnictwo.tnoik.torun.pl/produkt/dziedzictwo-torunia-i-ziemi-chelminskiej-odkrycia-i-reinterpretacje/

---------------------------------------------

Dziedzictwo Torunia i ziemi chełmińskiejodkrycia i reinterpretacje. Red. Monika Jakubek-Raczkowska. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2021.
ss. 406 s., il., streszczenia ang. Seria: „Studia i Materiały z Dziedzictwa Kulturowego Torunia i Regionu”, t. 4, red. Juliusz Raczkowski. ISBN 978-83-7285-977-8.

pozostałe wiadomości