Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

DO 10 IX REKRUTACJA STUDENTÓW DO PROGRAMU "MOST"

Zdjęcie ilustracyjne

 

1 września 2021 r. rozpocznie się rekrutacja do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST na rok akademicki 2021/2022. Program pozwala na uczestniczenie w studiach na wybranej polskiej uczelni przez jeden lub dwa semestry. Nabór potrwa do 10 września 2021 r.

MOST to program mobilności prowadzony przez Uniwersytecką Komisję Kształcenia. Adresowany jest do osób studiujących oraz uczestniczących w studiach doktoranckich, których zainteresowania naukowe mogą być realizowane poza macierzystym uniwersytetem.

Lista uczelni prowadzących wymianę w ramach programu.

Z ofertą wymiany studenckiej i doktoranckiej można zapoznać się w systemie IRK MOST. Pytania dotyczące wyjazdów należy kierować do Uczelnianego Koordynatora Programu MOST (Karolina Rochnowska), tel. 56 611 49 07, e-mail: karoch@umk.pl.

Bieżące informacje dostępne są na stronie Programu.

pozostałe wiadomości