Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Wysoko punktowane publikacje

Zdjęcie ilustracyjne

 

 

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał kolejne stypendia za najwyżej punktowane publikacje naukowe.

Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala wyróżnił stypendiami naukowców (autorów indywidualnych i zespoły), których publikacje uzyskały 200, 140 lub 100 punktów według ministerialnego wykazu czasopism punktowanych. W ostatnich zestawieniach z kwietnia i maja tego roku zostały uwzględnione 183 publikacje z afiliacją z UMK, w tym 3 z naszego Wydziału.

Wyróżnione publikacje za 140 pkt.:

  • Dr Teresa Kurkiewicz (100%) z Wydziału Sztuk Pięknych - "Technical examination of Liu Kang's Paris and Shanghai painting supports (1929-1937)", czasopismo "Heritage Science";
  • Dr Teresa Kurkiewicz (100%) z Wydziału Sztuk Pięknych - "Examination of painting technique and materials of Liu Kang's Seafood and hidden self-portrait", czasopismo "International Journal of Conservation Science";

 Wyróżniona publikacja za 100 pkt.:

  • Dr Marta Chylińska (100%) z Wydziału Sztuk Pięknych - "Corona charging of isotactic-polypropylene composites", czasopismo "Polymers".

pozostałe wiadomości