Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Wydziałowa Poradnia Projektowania Murali w projekcie YUFE

Zdjęcie ilustracyjne

24 czerwca2021 r. odbyło się podsumowanie pilotażowej fazy działania Poradni Studenckich UMK. To - jak dotąd - największa sieć poradnictwa funkcjonująca w konsorcjum YUFE. Zespół YUFE in our Cities na UMK zaprosił koordynatorki i koordynatorów wydziałowych Poradni do klubu "Od Nowa", by po roku wirtualnej, intensywnej współpracy porozmawiać o jej efektach i możliwościach rozszerzenia działalności. W spotkaniu uczestniczył prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. Przemysław Nehring, dyrektor wykonawczy YUFE na UMK.

Na naszym Wydziale działa Poradnia Projektowania Murali. Stanowi ona jedną z dziewięciu Poradni Studenckich UMK, w których studenci pod okiem akademików odpowiadają bezpłatnie na pytania mieszkańców. Opiekunem poradni jest dr hab. Iwona Szpak-Pawłowska, prof. UMK z Katedry Malarstwa.

Przedsięwzięcie to część projektu realizowanego na 10 uniwersytetach YUFE w całej Europie. Jednym z założeń projektu realizowanego w konsorcjum Young Universities for the Future of Europe, czyli inicjatywy powołanej do przygotowania modelu Uniwersytetu Europejskiego, jest wzmacnianie relacji pomiędzy uczelniami a społecznością lokalną oraz promowanie wśród mieszkańców specjalistycznej, aktualnej wiedzy o świecie.

Projekt YUFE zakłada, że na wszystkich 10 zrzeszonych uczelniach będą funkcjonować tzw. Help Desks, w ramach których studenci pod opieką naukowców mają służyć swoją wiedzą i doświadczeniem mieszkańcom miast oraz regionów.

pozostałe wiadomości