Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

NAGRODY REKTORA DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH NASZEGO WYDZIAŁU

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

  

JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala przyznał nagrody pracownikom naukowym za osiągnięcia naukowe, artystyczne, organizacyjne oraz za całokształt pracy na Uniwersytecie.

Wyróżnienia zostały wręczone 25 czerwca podczas uroczystości w Auli UMK. Rektor uhonorował pracowników dydaktycznych i badawczych uczelni (indywidualnie i zespołowo), przyznając im nagrody I, II i III stopnia oraz wyróżnienia za działalność naukową, dydaktyczną, organizacyjną i artystyczną, a także za całokształt pracy na Uniwersytecie.

Z Wydziału Sztuk Pięknych UMK uhonorowani zostali:

1. Nagrodą indywidualną III stopnia za osiągnięcia naukowe: dr Franciszek Skibiński;

2. Wyróżnieniami indywidualnymi za osiągnięcia naukowe: dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK, dr hab. Sławomir Kamiński, prof. UMK, dr hab. Joanna Karbowska-Berent, prof. UMK, dr hab. Janusz Krawczyk, prof. UMK, dr Katarzyna Krupska-Łyczak, dr Teresa Kurkiewicz, dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMK, dr Andrzej Podgórski, dr Maciej Prarat, dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK, dr hab. inż. Ulrich Schaaf, prof. UMK, prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz, prof. dr hab. Tomasz Ważny;

 

 

3. Wyróżnieniami indywidualnymi za osiągnięcia w działalności naukowej i dydaktycznej: dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK, prof. dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik;

4. Wyróżnieniem indywidualnym za osiągnięcia w działalności naukowej i organizacyjnej: dr Karolina Zimna-Kawecka;

5. Wyróżnieniem indywidualnym za osiągnięcia w działalności naukowej i artystycznej: dr hab. Krzysztof Skrzypczyk, prof. UMK;

6. Wyróżnieniem indywidualnym za osiągnięcia w działalności organizacyjnej: dr Filip Pręgowski;

7. Wyróżnieniami indywidualnymi za osiągnięcia w działalności artystycznej: dr hab. Agata Dworzak-Subocz, prof. UMK, dr Piotr Florianowicz, prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska, dr Jakub Jaszewski, prof. dr hab. Ireneusz Kopacz, dr Katarzyna Łyszkowska

8. Wyróżnieniami indywidualnymi za osiągnięcia w działalności artystycznej i dydaktycznej: dr hab. Adam Adamski, prof. UMK, mgr Ewelina Kołakowska;

9. Wyróżnieniami indywidualnymi za osiągnięcia w działalności artystycznej i organizacyjnej: dr hab. Tomasz Barczyk, prof. UMK, prof. dr hab. Dariusz Markowski;

10. Wyróżnieniem zespołowym za osiągnięcia w działalności naukowej - zespół w składzie: dr Marta Chylińska, dr Alina Tomaszewska-Szewczyk, dr Aleksandra Gralińska-Grubecka, dr Andrzej Podgórski, mgr Hanna Rubnikowicz-Góźdź, mgr Małgorzata Baka, mgr Anna Zaręba, mgr Karolina Witkowska;

11. Wyróżnieniami zespołowymi za osiągnięcia w działalności artystycznej:

- zespół w składzie: dr hab. Miroslawa Rochecka, prof. UMK, prof. dr hab. Kazimierz Rochecki;

- zespół w składzie: mgr Ivona Jablonskaja, mgr Agnieszka Zięba, dr Katarzyna Zapolska, prof. dr hab. Elżbieta Maria Jabłońska, dr Aleksander Paskal, dr Alina Tomaszewska-Szewczyk, dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK;

- zespół w składzie: dr hab. Aleksandra Sojak-Borodo, prof. UMK, dr hab. Krystyna Garstka-Saran, prof. UMK, prof. dr hab. Jędrzej Gołaś, mgr Paulina Gołoś, prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska, dr Katarzyna Łyszkowska, prof. dr hab. Marek Szary, dr hab. Witold Pochylski, prof. UMK.

 

 

pozostałe wiadomości