Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

GALERIA S. INAUGURACJA PROJEKTU

Zdjęcie ilustracyjne

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Galeria S inauguruje cykl działań JA/INNEGO wykładem „Wyjść poza Anthropos. Nowi Inni współczesnej posthumanistyki” Aleksandry Derry – filozofki, tłumaczki, filolożki, która znalazła się na liście "50 śmiałych 2020 roku" w specjalnym wydaniu magazynu "Wysokie Obcasy" – kobiet, które w ubiegłym roku znacząco wpłynęły na zmianę rzeczywistości w przestrzeni publicznej.
Zapraszamy do wysłuchania wykładu, moderowanego przez Katarzynę Lewandowską, historyczkę sztuki, aktywistkę, kuratorkę, udostępnionego w formie on-line na kanale YouTube:
 
https://www.youtube.com/watch?v=3Uv2UIR0SW8
 
Dr hab. Aleksandra Derra, prof. UMK jest wykładowczynią w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie obecnie kieruje Katedrą Filozofii Praktycznej. Zajmuje się problemem płci w nauce, współczesną filozofią nauki, studiami nad nauką i technologią, teoriami feministycznymi oraz krytycznymi nurtami w posthumanistyce. Bada fenomen języka, podmiotowości, cielesności w filozofii współczesnej i w naukach kognitywnych. Od 1 listopada 2020 r. została powołana na Pełnomocniczkę Rektora UMK do spraw równego traktowania.
 
JA /INNEGO to nowy program kuratorski, obejmujący cykl wydarzeń mających na celu stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla wypowiedzi osób studiujących, wykładowczyń i wykładowców oraz artystek i artystów realizujących prace, które dotyczą wszelkich form wykluczenia. Tematem na którym chcemy się skupić w sposób szczególny jest figura INNEGO, rozpoznawana w różnych kontekstach. Działania JA / INNEGO będą przede wszystkim programem edukacyjnym, skupionym na rozwijaniu świadomości, języka i kultury społecznej, troski o INNEGO w rozumieniu skomplikowanych zjawisk związanych z płciowością, narodowością, religią itp. Wystawy i pokazy będą uzupełniane wykładami osób zajmujących się naukowo tematem wykluczenia. Liczymy na szereg działań artystycznych, różnorodność form, dyskusje i pokazy.
                                        Kuratorki:
                                        Dorota Chilińska (WSP UMK w Toruniu),
                                        Katarzyna Lewandowska (ASP w Gdańsku)

 

pozostałe wiadomości