Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

WYSTAWA "GRAFIKA WILEŃSKA OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO"

Zdjęcie ilustracyjne
1. Michał Rouba, "Wilno, widok z Pohulanki", drzeworyt barwny, 1935 ``````````````` 2. Michał Rouba, "Wiosenne drzewa", drzeworyt barwny, 1938 ``````````````````````

 

 

 

 

Wystawa "Grafika wileńska okresu międzywojennego ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu" prezentowana jest w wersji on-line. Zapraszamy na stronę: https://expo.bu.umk.pl/s/grafika-wilenska/page/witamy.

Ze znajdujących się w kolekcji prac ponad sześćdziesięciu artystów, na zdalnej wystawie przybliżone zostały sylwetki i prace graficzne jedenastu z nich. Wystawa wzbogacona została "Opowieściami" o wybranych zabytkach, wydarzeniach i historycznych dziejach Wilna i Wileńszczyzny zilustrowanych w grafikach.

Wystawa nawiązuje do początków powstania Wydziału Sztuk Pięknych w toruńskim uniwersytecie. Większość kadry profesorskiej, wykładowców i studentów Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie przyjechała w 1945 roku z Wilna właśnie do Torunia, w którym zaczęła tworzyć od podstaw Uniwersytet Mikołaja Kopernika, kontynuując wileńską tradycję.

Wśród znaczących postaci tworzących toruński Wydział Sztuk Pięknych wymienić można m.in.: Bronisława Jamontta - kierownika Katedry Malarstwa Pejzażowego, Tymona Niesiołowskiego - kierownika Katedry Malarstwa Sztalugowego, Jerzego Remera kierującego Katedrą Zabytkoznawstwa i  Konserwatorstwa, grafika Jerzego Hoppena, rzeźbiarzy: Henryka Kunę, Tadeusza Godziszewskiego,  Stanisława Horno-Popławskiego, architekta Stefana Narębskiego.

Dzięki działaniom i determinacji kierownika Gabinetu Sztuki - dyplomowanego kustosza Jana Kotłowskiego, toruńska kolekcja posiada niemal kompletne oeuvre graficzne dwóch najbardziej zasłużonych dla rozwoju sztuki graficznej, najpierw w Wilnie, a następnie w Toruniu, artystów: Jerzego Hoppena i Edwarda Kuczyńskiego.

Kuratorami wystawy są Elżbieta Hudzik (Oddział Zbiorów Specjalnych BU - Gabinet Zbiorów Graficznych) i dr Dominik M. Piotrowski (Oddział Informacji BU). Zdjęcia wykonał Piotr Kurek (Sekcja Digitalizacji i Zasobów Cyfrowych BU).  Ekspozycja bazuje na kolekcji pochodzącej z Gabinetu Zbiorów Graficznych BU.   

pozostałe wiadomości