Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

HARMONOGRAM LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ

Zdjęcie ilustracyjne

Zgodnie z Zarządzeniem nr 118 Rektora UMK (tekst dostępny TU) sesja egzaminacyjna w semestrze letnim odbywa się w formie zdalnej. Egzamin w formie tradycyjnej może być dopuszczony na wniosek nauczyciela jedynie dla zajęć odbywanych w formie tradycyjnej lub hybrydowej według listy z lutego b.r. (i kończących się egzaminem).

Harmonogram sesji egzaminacyjnej dla wszystkich kierunków Wydziału Sztuk Pięknych UMK dostępny jest TU.

pozostałe wiadomości