Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

PROMOCJE HABILITACYJNE I DOKTORSKIE

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

 

 

 

 

W dniu 11 maja 2021 r. na naszym Wydziale odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów doktorom habilitowanym. Tradycyjnie uroczystość ta przypada w Święto Uniwersytetu 19 lutego. W tym roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną, odbędzie się w małym gronie w wydziałowej Sali Tymona. W 2020 r. stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki na UMK otrzymało 5 osób: dr hab. Anna Baran, dr hab. Małgorzata Drozd-Witek, dr hab. Sławomir Kamiński, prof. UMK, dr hab. Krzysztof Skrzypczyk, prof. UMK, dr hab. Katarzyna Tretyn-Zečević. Gratulujemy!

Z kolei 8 maja 2021 r. w Collegium Maximum UMK odbyła się promocja doktorska. W zeszłym roku, na naszym Wydziale zostały obronione dwa doktoraty. W dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce odbyła się obrona rozprawy doktorskiej pana Mateusza Marszałkowskiego pt. "Średniowieczne kodeksy iluminowane z cysterskiego skryptorium w Pelpinie. Problematyka zabytkoznawcza", napisana pod kierunkiem dr hab. Moniki Jakubek-Raczkowskiej, prof. UMK i promotora pomocniczego dr Jolanty Czuczko. Natomiast w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie konserwacja i restauracja dzieł sztuki, pracę pt. "Wybrane technologie i techniki metaloplastyczne w restauracji dzieł sztuki z metali" obronił pan Marian Mikuła. Jej promotorem był prof. dr hab. Ireneusz Płuska

Nowo promowanym doktorom i ich naukowym opiekunom serdecznie gratulujemy!

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.