Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

PROMOCJE HABILITACYJNE I DOKTORSKIE

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

 

 

 

 

W dniu 11 maja 2021 r. na naszym Wydziale odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów doktorom habilitowanym. Tradycyjnie uroczystość ta przypada w Święto Uniwersytetu 19 lutego. W tym roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną, odbędzie się w małym gronie w wydziałowej Sali Tymona. W 2020 r. stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki na UMK otrzymało 5 osób: dr hab. Anna Baran, dr hab. Małgorzata Drozd-Witek, dr hab. Sławomir Kamiński, prof. UMK, dr hab. Krzysztof Skrzypczyk, prof. UMK, dr hab. Katarzyna Tretyn-Zečević. Gratulujemy!

Z kolei 8 maja 2021 r. w Collegium Maximum UMK odbyła się promocja doktorska. W zeszłym roku, na naszym Wydziale zostały obronione dwa doktoraty. W dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce odbyła się obrona rozprawy doktorskiej pana Mateusza Marszałkowskiego pt. "Średniowieczne kodeksy iluminowane z cysterskiego skryptorium w Pelpinie. Problematyka zabytkoznawcza", napisana pod kierunkiem dr hab. Moniki Jakubek-Raczkowskiej, prof. UMK i promotora pomocniczego dr Jolanty Czuczko. Natomiast w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie konserwacja i restauracja dzieł sztuki, pracę pt. "Wybrane technologie i techniki metaloplastyczne w restauracji dzieł sztuki z metali" obronił pan Marian Mikuła. Jej promotorem był prof. dr hab. Ireneusz Płuska

Nowo promowanym doktorom i ich naukowym opiekunom serdecznie gratulujemy!

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

 [fot.Adam Zakrzewski]  [fot.Adam Zakrzewski]