Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

KOLEJNA PRESTIŻOWA PUBLIKACJA DRA FRANCISZKA SKIBIŃSKIEGO

Zdjęcie ilustracyjne

Z przyjemnością informujemy o kolejnej prestiżowej publikacji pracownika Wydziału. W wydanej właśnie książce pt. Sculpture in Print 1480-1600 pod redakcją Anne Bloemacher, Mandy Richter i Marzii Faietti znalazł się rozdział autorstwa dr. Franciszka Skibińskiego pt. Sculptures’ Narrativity in Northern Renaissance Prints.

Książka została opublikowana przez wydawnictwo Brill, jedno z największych i najbardziej prestiżowych wydawnictw naukowych na świecie, w serii Brill’s Studies on Art, Art History, and Intellectual History, redagowanej przez Waltera S. Meliona. Zamieszczony w niej rozdział autorstwa dr. Franciszka Skibińskiego jest oparty na tekście referatu zaprezentowanego na dorocznej konferencji Renaissance Society of America w Nowym Orleanie w 2018 r.

pozostałe wiadomości