Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

WIRTUALNY SPACER PO TORUŃSKICH KOŚCIOŁACH. EFEKTY PROJEKTU NPRH

Zdjęcie ilustracyjne

W ramach projektu NPRH „Inwentarz Sztuki Torunia, Część I: Dziedzictwo sakralne, zespół staromiejski”, realizowanego od 2018 r. na Wydziale Sztuk Pięknych przez zespół pod kierunkiem dr hab. Michała Woźniaka, prof. UMK, powstały pierwsze rozbudowane spacery wirtualne po obu staromiejskich średniowiecznych kościołach, objętych projektem: świątyni pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (dawnym kościele klasztornym franciszkanów): https://heritage.torun.umk.pl/spacer1/ oraz katedrze (dawnej farze) świętojańskiej: https://heritage.torun.umk.pl/spacer2/. Wirtualne zwiedzanie zaopatrzone jest w komentarz naukowy, towarzyszący galerii MegaPIXEL: https://heritage.torun.umk.pl/pl/galleries.

Działanie to zrealizowane zostało przez formę 3D Skangeo p. Piotra Bartosiaka, w ścisłej współpracy z koordynatorem projektu, dr hab. Juliuszem Raczkowskim, prof. UMK. Wirtualne spacery, podobnie jak opublikowana niedawno gigapanorama prezbiterium kościoła WNMP: https://heritage.torun.umk.pl/spacer3/, mają na celu upowszechnienie wiedzy o dziedzictwie Torunia, popularyzację jego zabytków oraz promocję projektu.

pozostałe wiadomości