Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

SZATNIA 04. GRUPA FRAKCJA

Zdjęcie ilustracyjne

 

 

 

 

 

Od 12.04 do 30.04.2021 w Szatni prezentujemy projekt OSIEM GWIAZDEK zrealizowany 8 marca 2021 roku przez grupę FRAKCJA . Wszystkie zamieszczane prace Frakcjonistek dostępne są pod linkiem https://www.facebook.com/frakcja/.

Pod ośmioma gwiazdkami kryje się zaszyfrowane hasło - MÓJ WYBÓR.

Osiem gwiazdek to także osiem Frakcjonistek. Każda z uczestniczek projektu losowała jedną literę hasła MÓJ WYBÓR. Poszczególne litery stały się tytułami indywidualnych wypowiedzi - wizualnych manifestów w formie krótkich filmów video czy animacji.

Roksana Kularska-Król - M

Monika Czarska - Ó

Beata Marcinkowska - J

Anka Leśniak - W

Alicja Kujawska - Y

Izabela Maciejewska -B

Marta Ostajewska - Ó

Aurelia Mandziuk - R

Hasło odkrywane było na stronie Frakcji na FB 8 marca. Co godzinę publikowany był film rozpoczynający się od wylosowanej litery. Wszystkie zamieszczane prace były niespodzianką aż do momentu publikacji, nawet dla samych Frakcjonistek.

Pomysłodawczynią projektu oraz autorką identyfikacji wizualnej projektu jest Monika Czarska.

Frakcja to międzypokoleniowa grupa artystek i teoretyczek sztuki założona w 2016 roku w Łodzi. Grupa działa przy stowarzyszeniu Sztuka i Dokumentacja. Frakcja zrzesza artystki działające indywidualnie w polu sztuki na pograniczu takich dziedzin jak sztuka instalacji, performance, video-art, malarstwo, rzeźba, BioArt czy research as art. Celem grupy jest popularyzacja sztuki tworzonej przez kobiety, zarówno poprzez wspólne wystawy członkiń grupy, jak i spotkania oraz dyskusje dotyczące obecności kobiet na polu sztuk wizualnych. Grupa ma charakter demokratyczny, nie posiada liderki, wszystkie decyzje podejmowane są wspólnie poprzez rozmowy i głosowania. Tematy interesujące członkinie grupy to m.in. problematyka feministyczna i działania w dialogu z konkretną przestrzenią.

pozostałe wiadomości