Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Poradnia Projektowania Murali w projekcie YUFE

Zdjęcie ilustracyjne

Na naszym Wydziale powstała Poradnia Projektowania Murali. Stanowi ona jedną z siedmiu Poradni Studenckich UMK, w których studenci pod okiem akademików będą odpowiadać bezpłatnie na pytania mieszkańców. Opiekunem poradni jest dr hab. Iwona Szpak-Pawłowska, prof. UMK z Katedry Malarstwa.

Przedsięwzięcie to część projektu realizowanego na 10 uniwersytetach YUFE w całej Europie. Jednym z założeń projektu realizowanego w konsorcjum Young Universities for the Future of Europe, czyli inicjatywy powołanej do przygotowania modelu Uniwersytetu Europejskiego, jest wzmacnianie relacji pomiędzy uczelniami a społecznością lokalną oraz promowanie wśród mieszkańców specjalistycznej, aktualnej wiedzy o świecie.

Projekt YUFE zakłada, że na wszystkich 10 zrzeszonych uczelniach będą funkcjonować tzw. Help Desks, w ramach których studenci pod opieką naukowców mają służyć swoją wiedzą i doświadczeniem mieszkańcom miast oraz regionów. Obecnie, ze względu na pandemię sieć poradni ma charakter wirtualny. Dokładny zakres tematyczny i tryb pracy, a także zasady korzystania z oferty znajdują się na stronie: https://poradnie.umk.pl/pages/main_page/.

Pytanie można zadać za pomocą formularza: https://poradnie.umk.pl/pages/formularz/

pozostałe wiadomości