Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Konkurs „Grants4NCUStudents” dla studentów i doktorantów

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

 

 

 

Do 23.03.2021 r. trwa nabór wniosków do konkursu „Grants4NCUStudents”.

Jego celem jest wspieranie inicjatyw naukowych, artystycznych oraz konserwatorskich studentów i doktorantów, wpisujących się w cztery najważniejsze cele UMK jako uczelni badawczej, którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Obejmują one przede wszystkim badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, zakup materiałów oraz wyjazdy na zagraniczne konferencje międzynarodowe, udział w konkursach międzynarodowych oraz organizację wystawy indywidualnej lub grupowej. 

Konkurs jest skierowany do studentów UMK, Studenckich Kół Naukowych UMK i doktorantów UMK. Wnioskodawcą w konkursie może być jedna osoba lub zespół złożony ze studentów lub doktorantów.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać elektronicznie.

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

pozostałe wiadomości