Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

WYSTAWA W MIĘDZYNARODOWYM CENTRUM SZTUK GRAFICZNYCH

Zdjęcie ilustracyjne

Do dnia 30 III 2021 r. w Międzynarodowym Centrum Sztuk Graficznych przy Rynku Głównym 29 w Krakowie prezentowana jest wystawa Martyny Rzepeckiej Ćwiczenia z ciała. Wystawę można zwiedzać stacjonarnie od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-15:30.

Wystawa „Ćwiczenia z ciała” to opowieść o ciele i matrycy graficznej. O ciele, które jest dla mnie źródłem niekończącej się inspiracji i nomadycznej zmysłowości, zmieniającej się wraz z upływem czasu oraz z doświadczeniem w pracy artystycznej. W pracy, w której wzrok obserwuje rzeczywistość, by następnie za pomocą narzędzia dłoni – zrysować lub ciąć ją na powierzchni styku materii plastycznej z materią ciała. Okazuje się wówczas, że proces twórczy niesie za sobą indywidualne i intymne doznania. Przypominające rodzaj medytacji i pracy z samą sobą. Pracy, podczas, której badam interesujące mnie wciąż zmieniające się ciało, które staje się nie tylko moim narzędziem twórczym, ale i inspiracją do tworzenia.
„Ćwiczenia z ciała”, to również opowieść o ciele graficznym, którym jest matryca – najważniejszy komponent procesu graficznego. Na wystawie podejmuję próbę syntezy, w której ukazana jest moja intymna komunikacja z graficzną skórą. Jest to opowieść o znaczeniu matrycy graficznej, z której w tradycyjnym procesie, pochodzi finalny druk. Dla mnie jest macierzą, niosącą ślad zmysłowego opracowywania jej formy, nośnikiem i zapisem fizycznej pracy, jakim jest m.in. rycie w matrycy graficznej. Z czasem ta druga istota, zaczęła interesować mnie bardziej - matryca, jako indywidualna materia, pozostawiona na etapie cięcia, a więc centrum procesu graficznego, z której dokonuję próby pozytywowego odwzorowania uwypukleń i wgłębień w niej istniejących.
„Ćwiczenia z ciała” jest przestrzenią medytacji; haptycznego i zmysłowego procesu graficznego, w którym oddaję się pracy nad i o ciele.

                                                                                                       Martyna Rzepecka

pozostałe wiadomości