Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Lista zajęć praktycznych w semestrze letnim 2020-2021

Zdjęcie ilustracyjne

Zgodnie z Zarządzeniem nr 3 Rektora UMK z 19 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość.

Poniżej znajduje się lista przedmiotów zajęć praktycznych, które prowadzone będą w formie tradycyjnej oraz hybrydowej na poszczególnych kierunkach. O szczegółach organizacji zajęć informować będą prowadzący zajęcia.
LINK

dr Karolina Zimna-Kawecka

pozostałe wiadomości